Crnogorski (MNE)English (UK)
Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Nakon uspostavljanja sistema vizne liberalizacije, pitanje velikog broja neutemeljenih zahtjeva za azil iz zemalja zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna...

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Daily Press Vijesti, u okviru realizacije projekta „EU vijesti-informiši se!“, podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u...

Promovisan projekat

Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori danas je u prostorijama EU  Info Centra promovisala projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale". Projekat ima za cilj...

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), nastavio sa realizacijom projekta «Evropski kafe» u okviru kojeg je organizovan sastanak...

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuje prezentaciju projekta "Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale", 20. aprila sa početkom u 11h00, u prostorijama EU...

 • Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

  Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

 • Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

  Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene...

 • Promovisan projekat

  Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

 • Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

  Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

 • Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

  Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Održana druga javna tribina u Podgorici

 

ŠTA OD EU IMAM JA, A ŠTA OD EU IMA MOJ GRAD?

DSCN3380editedU Podgorici je 21.juna 2012, u Svečanoj Sali Pravnog fakulteta u Podgorici održana druga po redu javna tribina „Crna Gora u Evropskoj uniji – što od EU imam ja, a što od EU ima moj grad?“. Tema javne panel diskusije bila je: “„Pravosuđe i temeljna prava: standardi i politke EU“.Tribina je dio projekta “Evropa u mom gradu” koji sprovodi  Centar za građansko obrazovanje (CGO), sa partnerima Centrom za monitoring (CEMI) iz Podgorice i Građanskim inicijativama (GI) iz Beograda, a koji finansira Delegacija Evropske unije u Podgorici. Lokalni partneri u realizaciji ove tribine bili su Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i Asocijacija studenata Pravnog fakulteta-ELSA Montenegro.

Učesnicima su se u uvodnom dijelu obratili: prodekan Pravnog fakulteta dr. Snežana Miladinović, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević i predsjednica ELSA Montenegro Maja Vukčević. Nakon toga, izlaganja su imali: pomoćnica ministra pravde i ljudskih prava i članica Pregovaračke grupe zadužena za poglavlja 23. i 24. Svetlana Rajković, pomoćnica ministra pravde i ljudskih prava i šefica RG za pripremu pregovora o poglavlju 23Branka Lakočević i viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje i član RG za pripremu pregovora o poglavlju 23 Boris Marić.

Izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević  ukratko je predstavila projekat Evropa u mom gradu prisutnim učesnicima, kao I nalaze istraživanja koji se odnose direktno na opštinu Podgorica. Kazala je da je posebno važno pomenuti da veliki broj građana Pogorice ističe da ne zna dovoljno o procesu evropskih integracija i da to otvara prostor za aktivnosti koje bi doprinijele povećanju znanja i razumjevanja ovog složenog procesa, kako građana/ki Pogorice ,tako i cijele Crne Gore. Istakla je da se nada da će prisutni iskoristiti prisustvo  panelista, koji su značajni nosioci procesa pripreme za pregovore u okviru poglavlja 23 i kroz diskusiju saznati što više o ovom procesu.

Prodekan Pravnog fakulteta Snežana Miladinović zahvalila je Centru za građansko obrazovanje na tome što su izabrali upravo Pravni fakultet kao mjesto za diskusiju o ovom veoma važnom pitanju, posebno imajući u vidu da su teme koje će se obrađivati u okviru pregovaračkog poglavlja 23, teme koje su od posebnog integresovanja za studente Pravnog fakulteta.

Pomoćnica ministra pravde i ljudskih prava i šefica RG za pripremu pregovora o poglavlju 23 Branka Lakočević upoznala je prisutne sa izazovima sa kojima se suočavaju upg2 radu, u okviru priprema za pregovore o poglavlju 23. Napomenula je da Ministarstvo pravde učestvuje u radnoj grupi 23 kao institucija koja priprema zakonodavni okvir i usklađuje ga sa evropskim zakonodavstvom iz oblasti pravosuđa i temeljnih prava. Svjesna je da će to biti dug i zahtjevan proces, ali prije svega u smislu primjene usvojenih rješenja, za koje cijeni da su trenutno i više nego dobra. Osvrnula se na aktivnosti koje su već realizovane. Objasnila je šta zapravo podrazumijeva skrining, koje su obaveze RG, koja je metodologija rada i šta se očekuje u narednom periodu. Na kraju, pozvala je studente pravnog fakulteta da ukoliko žele, daju svoj doprinos kroz volonterski rad u Monistarstvu i nadomjeste nedovoljne administartivne kapacitete sa kojima se suočavaju, a ujedno iskoriste priliku da steknu potrebno iskustvo koje će im značiti u daljem radu.

Viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje i član RG za pripremu pregovora o poglavlju 23 Boris Marić,govorio je o procesu pripreme za pregovore o poglavlju 23 sa aspekta predstavnika civilnog sektora. Podsjetio je na novinu koja je prvi put uvedena u ovaj proces kroz iskustvo Crne Gore, odnosno učešće predstavnika civilnog sektora i pozdravio ovo rješenje. Ukazao je na izazove sa kojima se već sada suočavaju, odnosno kao problem javlja se nedovoljna transparentnos koja se ogleda kroz zabranu da članovi daju izjave vezane za rad u okviru RG 23, nepostojanje finansijske podrške za članove koji dolaze iz civilnog sektora, što ih onemogućava da putuju u Brisel i prisustvuju značajnim sastancima. Sve ovo onemogućava ih da daju svoj puni doprinos i učine ovaj proces što usješnijim, ali se nada da će se u dogledno vrijeme i ovi izazovi prevazići i da će zajedniči pronaći prihvatljivo rješenje.

Pomoćnica ministra pravde i ljudskih prava i članica Pregovaračke grupe zadužena za poglavlja 23. i 24. Svetlana Rajković podsjetila je da u procesu pregovaranja sa EU ne učestvuju samo nosioci vlasti , već da je to proces cijelog društva. Treba ga posmatrati kao nešto dugoročno iz čega čemo svi imati koristi. Ne treba od starta pristupiti kritički, već dati doprinos da naše društvo i suštinski i formalno postane dio Evropske unije. Ova dva poglavlja možda nijesu najbolji reper tog stava, ali poglavlja kao npr: zaštita životne sredine zasigurno će donijeti rješenja čije će benefite osjetiti i sami građani. Napomenula je da proces pregovaranja sa EU zapravo znači usvajanje evropskih propisa i da to ne ostavlja puno prostora za pregovaranje. Primjena zakona od svih i za sve je ono čemu treba težiti i sigurna je da će usvajanje evropskih propisa to omogućiti. Objasnila je kako će proces teći i šta Crnu Goru očekuje u narednom periodu.

Panel diskusiju u Podgorici karakterisao je veliki broj učesnika, dominantno studenata Pravnog fakulteta.

Share

____No 114____

       cgo-cce-Evropski-puls-114-01

Previous Issues