Crnogorski (MNE)English (UK)
Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Nakon uspostavljanja sistema vizne liberalizacije, pitanje velikog broja neutemeljenih zahtjeva za azil iz zemalja zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna...

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Daily Press Vijesti, u okviru realizacije projekta „EU vijesti-informiši se!“, podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u...

Promovisan projekat

Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori danas je u prostorijama EU  Info Centra promovisala projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale". Projekat ima za cilj...

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), nastavio sa realizacijom projekta «Evropski kafe» u okviru kojeg je organizovan sastanak...

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuje prezentaciju projekta "Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale", 20. aprila sa početkom u 11h00, u prostorijama EU...

 • Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

  Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

 • Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

  Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene...

 • Promovisan projekat

  Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

 • Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

  Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

 • Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

  Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Završna konferencija “Evropa u mom gradu”

 

LO292085Na završnoj konferenciji Evropa u mom gradu, održanoj u Podgorici 29. juna 2012. godine, predstavnici crnogorskih opština, civilnog sektora, stranih delegacija i predstavništava u Crnoj Gori iznijeli su svoje mišljenje o evropskom putu Crne Gore, o otvaranju pregovora sa Evropskom Unijom i o tek svršenom projektu Centra za građansko obrazovanje (CGO) koji je ova nevladina organizacija sprovela uz pomoć Centra za monitoring (CEMI), Građanskih inicijativa (GI) iz Beograda, a uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Događaj održan u PR centru u Podgorici obilježila su različita mišljenja o modelima koje Crna Gora primjenjuje na svom putu ka Evropskoj Uniji. Prednost same konferencije ležala je u činjenici da Crnoj Gori nedostaje argumentovane rasprave o ovoj temi, te je zaključeno da je ovakav tip okupljanja uvijek dobrodošao. Skup održan na dan otpočinjanja pregovora Crne Gore sa Evropskom Unijom, okupio je najrelevantnije goste iz svih oblasti važnih za evropske integracije, brojne ambasadore, političare, i predstavnike nevladinih organizacija. „Crnogorske opštine u procesu evropskih integracija – dokle smo stigli?”,Uloga organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija – veze sa građanima i drugim zainteresovanim stranama, naučene lekcije i preporuke”, bile su dvije sesije, uz treću, uvodnu, o kojima se vodila diskusija.

 Projekat Evropa u mom gradu imao je za cilj jačanje kapaciteta i uloge lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, radi uspostavljanja dugotrajnijeg i efikasnijeg doprinosa procesu EU integracija. Cjelokupan projekat je težio povećanju stepena razumijevanja i podrške procesu pristupanja EU građana i građanki Crne Gore, kroz stvaranje uslova za njihovo kvalitetnije učešće u javnim debatama i uspostavljanje platforme za saradnju između lokalnih samouprava, lokalnih organizacija civilnog društva i građana i građanki devet crnogorskih opština: Podgorica, Nikšić, Cetinje, Ulcinj, Budva, Herceg Novi, Bijelo Polje, Pljevlja, Kolašin.

 Na samom početku konferencije, u ime organizatora se obratila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje. Iskazujući zahvalnost svima koji su došli na vrlo bitan događaj, partnerskim organizacijama u ovom projektu, te Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori, naglasila je da je glavni politički cilj Crne Gore pristupanje Evropskoj uniji, dodavši da su značajni napori su uloženi od strane Vlade i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori da bi se taj cilj ostvario. Uljarevićeva je naglasila značaj lokalnih zajednica u integracionom procesu „Sada kada je Crna Gora čvrsto na putu da postane članica EU, uključivanje i osnaživanje lokalnih zainteresovanih strana će biti odlučujuće za adekvatno sprovođenje predstojećih reformi, kako one ne bi ostale na papiru bez praktične primjene.“

eu1Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, rekla je da je sa početkom realizacije ovog projekta postojao stav da je Crna Gora kao malo društvo mnogo integrisanije, te da su percepcije građana i građanki prilično ujednačene kada je riječ o evropskim integracijama, ali da je postojao manjak informisanosti kada je riječ o tome koliko određene politike utiču na formiranje njihovih stavova, ni koliko stvarno vjeruju da prihvatanje evropskih standarda omogućava i brži razvoj njihovih lokalnih zajednica.

Daliborka Uljarević se zahvalila domaćim stručnjacima koji su učestvovali u projektu i pomogli oko razjašnjenja specifičnosti obrazovnog sistema Evropske Unije, posebno se zahvalivši Njegovoj Ekselenciji Petru Turčinoviću, ambasadora Republike Hrvatske u Crnoj Gori.

Uljarevićeva se osvrnula i na otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom Unijom: „To će biti i ozbiljan test za naše političke elite koja će morati pokazati sposobnost usvajanja standarda i zaštite državnih interesa Crne Gore, što zahtijeva posvećenost, profesionalnu hrabrost i stručnost, suprotno do sada preovlađujućem principu gotovo religijske zaštite partijskih i ličnih interesa. Produkcija opipljivih rezultata će nositi izvjesne žrtve u vidu onih koji nijesu spremni da se prilagode evropskim pravilima ili su, pak, ozbiljno u zoni krivične odgovornosti, ma koliko se ko ovdje tome opirao. Na kraju krajeva, i demokratija kao i sve drugo ima svoju cijenu, i nju će svi plaćati podjednako, a ne selektivno, kako je to nerijetko bio slučaj do sada, zavisno od političke ili društvene moći.“, dodavši da će ovo biti zasigurno biti do sada najzahtjevniji pregovori, više tehnokratski nego politički.

Daliborka Uljarević je zaključila da je jako važno da „svi u kući učinimo najviše što možemo da bi je uredili ne zato što to od nas traži Evropska Unija, već da bi mi sami živjeli bolje i ljepše.

Nikola Bertolini, šef operacije Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori je iskazao zadovoljstvo što je prisutan na završnoj konferenciji, dodavši da je ovo jedan od najzanimljivijih projekata koje Delegacija u Evropskoj Uniji sprovodi u Crnoj Gori. „Napori kroz koje će Crna Gora morati da prođe tokom ovog procesa su ogromni, i vladi a i državi uopšte će biti jako potrebna pomoć i civilnog sektora i građana. Ovaj proces nije samo napor jedne osobe ili nekoliko njih koji prisustvuju sastancima, već je napor čitavog društva.“ – rekao je Bertolini iskazujući zahvalnost Daliborki Uljarević lično, kao i svim saradnicima na ovom projektu.

Rajko Golubović, sekretar Zajednice opština Crne Gore, kazao je da je otvaranje pregovora podstrek daljim naporima za dostizanjem standarda na zakonodavnom i svakom drugom nivou. „U čitavom procesu, građani, a time i lokalne samouprave predstavljaće ključne segmente društva bez čijeg potpunog informisanja i aktivnog učešća dostizanje standarda razvijenih zemalja Evropske Unije neće biti.“ – istakao je on. Sekretar Zajednice opština Crne Gore je podsjetio da je ona „pionir“ u smislu povezivanja nevladinih organizacija sa lokalnim zajednicama kroz različite oblike djelovanja. Golubović je istakao da je jedan od preduslova da bi lokalna samouprava zadobila povjerenje građana jeste da im pruži priliku da učestvuju u donošenju važnih odluka i da se te odluke upravo njih tiču i dodao da nema danas nijedne jedinice lokalne samouprave koja ne konsultuje građane kada donosi važne opštinske akte.

Moderator druge sesije: Crnogorske opštine u procesu evropskih integracija – dokle smo stigli?” bio je Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko eu2obrazovanje. Marić je rekao da izvještaji o napretku sadrže šture osvrte koji se odnose na opštine jer proces evropskih integracija vezuje dominantno za nacionalni ili državni nivo uprave, pri čemu se ne shvata da se pritisak prilagođavanja procesu integracija i samom članstvu uglavnom reflektuje na lokalnom nivou. „U tom smislu se na lokalne vlasti  još uvijek gleda kao na tijela koja će izvršiti sve što im se kaže i to “na vrijeme” odnosno kada je državni nivo vlasti spreman za to, a ne kao na legitimne predstavnike vlasti zadužene za kreiranje politike.“ – kazao je Marić. Viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje je istakao da postoje više razloga za uključivanje lokalnih vlasti u proces pristupanja i da „oko 60% svih obaveznih propisa zasnovanih na evropskom pravu, moraju se primijeniti na lokalnom nivou.“ Rekao je da, u okviru strategija za pristupanje EU, Evropska komisija akcentira regionalizaciju kao sredstva za jačanje demokratizacije i učestvovanja na regionalnom i lokalnom nivou.

Panelisti druge sesije bili su: Dejan Mandić, predsjednik opštine Herceg Novi, Lazar Rađenović, predsjednik opštine Budva, Radovan Obradović, potpredsjednik opštine Bijelo Polje, Džaudet Cakuli, potpredsjednik opštine Ulcinj, Marta Šćepanović, glavna administratorka opštine Kolašin.

Moderatorka treće sesije Uloga organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija – veze sa građanima i drugim zainteresovanim stranama, naučene lekcije i preporuke” bila je Ana Vujošević, koordinarka programa u Centru za građansko obrazovanje.

Vujoševićeva je istakla da evropske integracije se još uvijek posmatraju kroz prizmu  političkih i ekonomskih uslova za pristupanje EU, dok se vrlo često u drugi plan stavlja uvođenje evropskih vrijednosti i standarda, opšta reforma društva sa ciljem poboljšanja uslova života građana i  građanki i dodala da civilni sektor je nezaobilazan činilac u procesu Evropskih integracija.

Panelisti treće sesije “Uloga organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija – veze sa građanima i drugim zainteresovanim stranama, naučene lekcije i preporuke”, bili su Miljenko Dereta, osnivač Građanskih inicijativa iz Beograda,  Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora CEMI-ja, Marina Vuksanović, predsjednica NVO „Nada” iz Herceg Novog, te Sabina Talović, izvršna direktorka NVO Otvoreni centar  „Bona Fide” iz Pljevalja.

Završnom konferencijom „Evropa u mom gradu“ je i zvanično završen istoimeni projekat.

 

Share

____Broj 114____

       cgo-cce-Evropski-puls-114-01

Prethodni brojevi