Crnogorski (MNE)English (UK)
Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Nakon uspostavljanja sistema vizne liberalizacije, pitanje velikog broja neutemeljenih zahtjeva za azil iz zemalja zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna...

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Daily Press Vijesti, u okviru realizacije projekta „EU vijesti-informiši se!“, podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u...

Promovisan projekat

Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori danas je u prostorijama EU  Info Centra promovisala projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale". Projekat ima za cilj...

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), nastavio sa realizacijom projekta «Evropski kafe» u okviru kojeg je organizovan sastanak...

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuje prezentaciju projekta "Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale", 20. aprila sa početkom u 11h00, u prostorijama EU...

 • Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

  Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

 • Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

  Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene...

 • Promovisan projekat

  Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

 • Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

  Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

 • Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

  Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Fondovi Evropske Unije

Kroz politiku solidarnosti, Evropska unija svake godine izdvaja značajna sredstva iz zajedničkog budžeta za pomoć manje razvijenim regionima i državama članicama. Međutim, određeni fondovi za razvoj EU namijenjeni su i državama koje nijesu njene članice, kao što su države kandidati i potencijalni kandidati.

U septembru 2004, Evropska komisija predložila je uspostavljanje novog instrumenta za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA 2007-2013), koji je namijenjen pružanju podrške zemljama kandidatima za članstvo u EU, kao i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.

IPA je jedinstven pretpristupni instrument EU za budžetsko razdoblje od 2007. do 2013, koji objedinjuje dosadašnje pretpristupne instrumente: PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS.

Crna Gora dobija finansijsku pomoć Evropske unije od 1998. Evropska unija je između 1998. i 2010. opredijelila preko 408.5 miliona € Crnoj Gori. On 1998. do 2006. u ovaj iznos uključena je pomoć EU kroz CARDS program, vrijedna 277.2 miliona €.

Godine 2007. CARDS je zamijenjen Instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA), koji će trajati do 2013.

IPA se sastoji od sljedećih pet komponenti:

 • Komponenta I (Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija) je dostupna zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU;
 • Komponenta II (Prekogranična saradnja) je dostupna zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU;
 • Komponenta III (Regionalni razvoj) je dostupna samo zemljama kandidatima za članstvo u EU;
 • Komponenta IV (Razvoj ljudskih resursa) je dostupna samo zemljama kandidatima za članstvo u EU;
 • Komponenta V (Ruralni razvoj) je dostupna samo zemljama kandidatima za članstvo u EU;

Crna Gora već aktivno koristi pomoć u okviru komponente I i II, dok su joj komponente  III, IV i V dostupne, ali će biti operativne tek kada dobije akreditaciju za Decentralizovani implementacioni sistem (DIS).

Komponenta I

IPA komponenta I (Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija), koja je poznata i kao Nacionalni program za Crnu Goru, usmjerenaje na ključne političke kriterijume kao što su reforma pravosuđa i javne administracije, izgradnja institucija, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Finansijska pomoć je, takođe, obezbjeđena civilnom društvu. Kada su u pitanju ekonomski i drugi uslovi članstva, IPA programi su koncentrisani na podršku reformama i jačanju administrativnih kapaciteta u oblastima kao što su unutrašnje tržište, životna sredina, transport, statistika, obrazovanje, zapošljavanje i socijalna inkluzija.

Crna Gora je dobila 131.3 miliona € kroz IPA pomoć od 2007. do 2010. (pogledajte tabelu dolje).

Komponenta II

Crna Gora učestvuje u četiri prekogranična IPA programa sa susjednim zapadno-balkanskim zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija). Takođe, Crna Gora učestvuje i u IPA Adriatic prekograničnom programu sa državama članicama i u transnacionalnim programima saradnje: South-East Europe i Mediterranean koji se realiziju u okviru Evropskog regionalog razvojnog fonda.

Pomoć Crnoj Gori je dostupna i kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (2008: 0,3 miliona €; 2009: 0,51 miliona €; 2010: 0,4 miliona €).

Decentralizovani Implementacioni Sistem (DIS)

Sve zemlje koje imaju cilj da postanu države članice Evropske unije treba da, u određenom trenutku, pripreme svoju upravu za upravljanje pretpristupnim fondovima na decentralizovan način. Stoga je presudno važna priprema za preuzimanje vlasništva nad upravljanjem programima koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.

Decentralizovani sistem implementacije (DIS) znači da se odgovornost za realizaciju programa  IPA prenosi sa Evropske komisije na institucije Vlade Crne Gore. Samim procesom se dolazi do institucionalnog jačanja države, a dobijanje akreditacije od strane Evropske komisije, predstavlja izraz povjerenja Evropske komisije u uspostavljeni sistem. Time bi se u budućnosti, kada Crna Gora postane članica EU, obezbijedilo uspješno korišćenje strukturnih i kohezionih fondova. Osnovni uslov za prelazak na tzv. Decentralizovani implementacioni sistem je izgradnja kapaciteta i osnivanje  struktura čije je formiranje propisano aktima kojima se reguliše IPA, kao i Okvirnim sporazumom.Uspostavljanjem DIS-a, država korisnica IPA fondova postaje vlasnik cjelokupnog procesa upravljanja pomoći.

Projektima u okviru IPA komponenti III, IV i V, koji odgovaraju budućim strukturnim fondovima u oblasti zapošljavanja, socijalne i regionalne politike i ruralnog razvoja, biće upravljano od strane Crne Gore.

Do sada je kroz IPA program za Crnu Goru izdvojeno:

 

GODINA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

27,490, 504

28,112,552

28,632,179

29,238,823

29,843,599

16,346,471

5,296,035

164,960,163

Prekogranična saradnja

3,909,496

4,487,448

4,667,821

4,282,690

4,310,344

4,338,551

4,418,687

30,415,037

Regionalni razvo

0

0

0

0

0

8,000,000

15,200,000

23,200,000

Razvoj ljudskih resursa

0

0

0

0

0

2,800,000

2,900,000

5,700,000

Ruralni razvoj

0

0

0

0

 

3,300,000

7,600,000

10,900,000

Total

31,400,000

32,600,000

33,300,000

33,521,513

34,153,943

34,785,022

35,414,722

235,175,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzeto sa web sajta Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, http://www.delmne.ec.europa.eu.

Share

____Broj 114____

       cgo-cce-Evropski-puls-114-01

Prethodni brojevi