Crnogorski (MNE)English (UK)
Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Nakon uspostavljanja sistema vizne liberalizacije, pitanje velikog broja neutemeljenih zahtjeva za azil iz zemalja zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna...

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Daily Press Vijesti, u okviru realizacije projekta „EU vijesti-informiši se!“, podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u...

Promovisan projekat

Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori danas je u prostorijama EU  Info Centra promovisala projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale". Projekat ima za cilj...

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), nastavio sa realizacijom projekta «Evropski kafe» u okviru kojeg je organizovan sastanak...

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuje prezentaciju projekta "Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale", 20. aprila sa početkom u 11h00, u prostorijama EU...

 • Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

  Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

 • Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

  Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene...

 • Promovisan projekat

  Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

 • Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

  Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

 • Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

  Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Crna Gora i EU

 

images-11Odnosi između Crne Gore i Evropske Unije u Procesu stabilizacije i pridruživanja (PSP) uspostavljeni su u julu 2001. godine. Na Solunskom samitu 2003. godine potvrđena je evropska perspektiva država Zapadnog Balkana, a u julu iste godine uspostavljen je Unaprijeđeni stalni dijalog kao forma redovnih konsultacija Crne Gore i Evropske Unije.Nakon referenduma o nezavisnosti Crne Gore i proglašenja nezavisnosti u crnogorskoj Skupštini 2006. godine uslijedila su bilateralna priznanja nezavisne Crne Gore od strane država članica Evropske Unije. Diplomatski odnosi između Crne Gore i Evropske zajednice vode se putem Misije Crne Gore u EU, odnosno u Briselu, koja u potpunosti funkcioniše od 2006. godine, i Delegacije EU u Crnoj Gori, u Podgorici, koja je sa radom počela u novembru 2007. godine. 1.januara 2008. godine  stupio je na snagu Privremeni sporazum, kao i Sporazum o viznim olakšicama i Sporazum o readmisiji. Savjet ministara Evropske unije je 30. novembra 2009. donio odluku o ukidanju viza za Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju. Odluka je stupila na snagu 19. decembra iste godine čime je građanima Crne Gore omogućeno da bez viza putuju u svih 25 članica koje pripadaju Šengen zoni, ali i u tri zemlje koje nijesu dio EU (Island, Norveška i Švajcarska).

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Crne Gore i Evropske Unije potpisan je 15. oktobra 2007, a stupio je na snagu 1. maja 2010. Godine, nakon okončane ratifikacije u svim državama članicama Evropske Unije. Nadziranje primjene i sprovođenje SSP-a vrši Savjet za stabilizaciju i pridruživanje. Stupanjem na snagu SSP– a , Privremeni sporazum prestaje da važi, a predviđeno je formiranje novog institucionalnog okvira za saradnju između EU i Crne Gore.

Crna Gora 15. decembra 2008. godine podnosi zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. U skladu sa članom 49. Sporazuma EU, zemlje članice su 23. aprila 2009. godine zatražile da Evropska komisija pripremi mišljenje o aplikaciji što je značilo da će Crna Gora uskoro dobiti Upitnik Evropske komisije od preko 4,000 pitanja iz svih oblasti pravnih tekovina EU, na osnovu kojeg će Evropska Komisija izraditi mišljenje i dati preporuku Savjetu EU da dodijeli Crnoj Gori status kandidata. Iste godine, u Briselu, 9. decembra 2009. godine predsjednik Vlade Crne Gore predaje Evropskom komesaru za proširenje Oli Renu odgovore na Upitnik Evropske Komisije. Godinu kasnije, Direktorat za proširenje Evropske unije dostavio je Ministarstvu za evropske integracije 1. marta 2010. godine novi set od 673 dodatna pitanja iz Upitnika EK koja su se odnosila na dopunske informacije i pojašnjenja na odgovore u svim poglavljima osim 12. (bezbijednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika). Izrada odgovora na set dodatnih pitanja predata je Evropskoj komisiji u predviđenom roku 12. aprila 2012. godine.

Evropska komisija je objavila Mišljenje 9. novembra 2010. godine u kojem je navedeno da, Komisija smatra da bi pregovore za pristupanje EU trebalo otvoriti sa Crnom Gorom čim ostvari potreban stepen usaglašenosti sa kriterijumima za članstvo i to posebno sa Kopenhaškim političkim kriterijumima koji zahtijevaju stabilnost institucija koje garantuju vladavinu prava. U oktobru 2010. godine predsjednik Evropskog savjeta Herman van Rompuj posjetio je Crnu Goru, a 9. novembra iste godine Evropska komisija je objavila pozitivno Mišljenje o spremnosti Crne Gore za članstvo, kojim se preporučuje da Savjet Crnoj Gori dodijeli status kandidata. Zasnovano na pozitivnom Mišljenju, 17. decembra 2010. godine Crna Gora na sjednici Evropskog savjeta postaje kandidat za članstvo u Evropsku Uniju. U narednom periodu, Vlada Crne Gore 17. februara  2011. godine usvaja Akcioni plan praćenja sprovođenja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije.

Evropska komisija 12. oktobra 2011. objavljuje Izvještaj o napretku u kojem je pozitivnim mišljenjem ocijenila dosadašnje napore Crne Gore i preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa EU. Komesar Evropske Komisije Štefan File boravio je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori i tom prilikom uručio predsjedniku Vlade Igoru Lukšiću pozitivno mišljenje Evropske komisije o spremnosti Crne Gore za članstvo u EU i preporuku za otpočinjanje pristupnih pregovora, 13. oktobra 2011. 

Šefovi država i vlada EU potvrdili su na samitu u Briselu otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore 29. juna 2012. godine. Nakon pozitivne odluke sa Crnom Gorom započet je novi pristup u pregovorima po kome će poglavlja 23- Pravosuđe i temeljna prava i 24- Pravda, sloboda i bezbjednost ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa.

U dosadašnjem toku pregovora otvoreno je 18 pregovaračkih poglavlja, dok su privremeno zatvorena dva poglavlja:18.decembra 2012. otvoreno je i privremeno zatvoreno poglavlje 25. Nauka i istraživanje, a u aprilu 2013. godine privremeno je zatvoreno i poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura.

 

 

Share

____Broj 114____

       cgo-cce-Evropski-puls-114-01

Prethodni brojevi