Crnogorski (MNE)English (UK)
Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Nakon uspostavljanja sistema vizne liberalizacije, pitanje velikog broja neutemeljenih zahtjeva za azil iz zemalja zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna...

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Daily Press Vijesti, u okviru realizacije projekta „EU vijesti-informiši se!“, podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u...

Promovisan projekat

Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori danas je u prostorijama EU  Info Centra promovisala projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale". Projekat ima za cilj...

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), nastavio sa realizacijom projekta «Evropski kafe» u okviru kojeg je organizovan sastanak...

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuje prezentaciju projekta "Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale", 20. aprila sa početkom u 11h00, u prostorijama EU...

 • Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

  Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

 • Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

  Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene...

 • Promovisan projekat

  Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

 • Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

  Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

 • Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

  Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Galerija cetinje

GALERIJA

 {gallery}cetinje{/gallery}

o projektu

blok korica

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura, u decembru 2012.godine, započeo je realizaciju projekta „EU info bus-na putu ka EU! “ koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori i dio je njene komunikacione strategije.

Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta i uloge lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, radi uspostavljanja dugotrajnijeg i efikasnijeg doprinosa procesu EU integracija. Konkretnije, projekat teži povećanju znanja, stepena razumijevanja i podrške procesu pristupanja EU građana i građanki Crne Gore, kroz edukativno-informativnu kampanju koja se sprovodi u šest opština centralnog regiona Crne Gore - Podgorici, Nikšiću, Danilogradu, Cetinju, Kolašinu i Mojkovcu.

Ciljna grupa projekta su građani i građanke šest opština u Crnoj Gori čije je razumijevanje i aktivna podrška procesu integracije u EU od ključne važnosti za ukupni uspjeh ovog procesa, sa posebnim osvrtom na mlade ljude, studente/kinje i učenike/ce. Direktni korisnici su svi građani i građanke Crne Gore koji će biti bolje informisani i pripremljni da aktivno učestvuju u procesu i daju doprinos reformama na putu ka punopravnom članstvu Crne Gore u Evropsku uniju.

Projekt „Eu info Bus-na putu ka EU!“ nastoji djelovati na dva nivoa tekućih izazova. S jedne strane, ima za cilj informisanje građana i građanki šest crnogorskih opština kroz pružanje lokalno relevantnih, prilagođenih i ciljanih informacija. S druge strane, kroz uključivanje lokalnih vlasti, lokalnih organizacija civilnog društva i medija, teži se uspostavljanju trajne saradnje i razmjene znanja i iskustava između lokalnih vlasi, predstavnika civilnog društva, medija i samih građana i građanki. To će biti značajan korak ka većem stepenu aktivnog učešća građana i građanki u proces integracija, posebno ako se ima u vidu da suštinska uspješnost sprovođenja ovog procesa zahtijeva punu informisanost i podršku građana i građanki Crne Gore.

Poseban akcenat će biti na pregovorima o pristupanju, koji su najsloženiji i najzahtjevniji dio evropskog puta. Veoma je važno da njihova sadržina bude na adekvatan način predstavljena građanima i građankama, odnosno da se obezbijedi razumijevanje prednosti koje proizilaze iz članstva u EU, ali i obaveza i odgovornosti koje imamo na tom putu, s obzirom da će promjene odraziti na njihov svakodnevni život. Integracija Crne Gore u Evropsku uniju može biti uspješno realizovana samo ako kompletan proces dostigne visok stepen razumijevanja, prihvatanja i aktivnog učešća svih subjekata u društvu.

U tom cilju, realizuju se brojne edukativno-infomativne aktivnosti.
Glavna aktivnost je EU info autobus, koji obilazi šest opština u Crnoj Gori, u periodu od februara do juna 487284 436897459720475 2103915503 n12013.godine. U svakom gradu EU Info bus će biti smješten na centralnoj lokaciji, od 11h do 14h, i na taj način predstavljati središnju tačka svih aktivnosti sa evropskom tematikom. Pored autobusa nalaziće se i EU info štandovi koji će zainteresovanim građanima i građankama nuditi brojne edukativno-informativne sadržaje. Istovremeno, u saradnji sa opštinama i lokalnim partnerima, organizovaćemo panel diskusije, na kojima će se razgovarati o različitim temama koje se odnose na evropske integracije. Dodatno, obići ćemo srednje škole i fakultete u navedenim opštinama, gdje će se uz emitovanje prvog dokumentarnog filma o evropskim integracijama u Crnoj Gori „Evropa u mom gradu“, organizovati prateće panel diskusije, uz prisustvo prepoznatih stručnjaka u evropskim poslovima. Na ovaj način, mladi će se dodatno informisati o različitim aspektima ovog procesa.

Kako bi se obezbijedila kontinuirana informisanost građana i građanki Crne Gore, pripremljeni su: sajt Evropski kutak evropskikutak.me, koji nudi aktuelne informacije o procesu evropskih integracija, Evropski puls - jedini mjesečnik o procesu EU integracija u Crnoj Gori, publikacija „O čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose?“. Takođe, u namjeri da podstaknemo interesovanje novinara u Crnoj Gori da na adekvatan, utemeljen i istraživački način izvještavaju o pregovorima o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, raspisaćemo konkurs za najbolji novinarski članak o ovoj temi i proglasiti najbolje novinare u okviru proslave Dana Evrope.

Projektom ćemo upriličiti i proslavu 9.maja - Dana Evrope, i to u Podgorici, Cetinju i Kolašinu, uz različite aktivnosti, a u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI), lokalnim samoupravama, univerzitetima, i brojnim drugim partnerima.

Rezultati koji će biti ostvareni kroz realizaciju projektnih aktivnosti su: povećana informisanost građana i građanki šest crnogorskih opština o Evropskoj uniji, njenim vrijednostima, principima, kulturi, politikama razvoja ali i o procesu intergacija Crne Gore u EU; uspostavljanje platforme saradnje između lokalnih vlasti kroz zajedničke napore da se promoviše svijest i informisanost o integraciji u EU u šest crnogorskih opština; unaprijeđen pristup relevantnim informacijama o EU i aktivnostima u Crnoj Gori, kao i aktivnostima koje Crna Gora preduzima na putu ka punopravnom članstvu u EU.

____Broj 114____

       cgo-cce-Evropski-puls-114-01

Prethodni brojevi