Crnogorski (MNE)English (UK)
Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

Nakon uspostavljanja sistema vizne liberalizacije, pitanje velikog broja neutemeljenih zahtjeva za azil iz zemalja zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna...

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Daily Press Vijesti, u okviru realizacije projekta „EU vijesti-informiši se!“, podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u...

Promovisan projekat

Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori danas je u prostorijama EU  Info Centra promovisala projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale". Projekat ima za cilj...

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), nastavio sa realizacijom projekta «Evropski kafe» u okviru kojeg je organizovan sastanak...

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuje prezentaciju projekta "Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale", 20. aprila sa početkom u 11h00, u prostorijama EU...

 • Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

  Da li bi Crnu Goru trebalo proglasiti bezbjednom zemljom porijekla?

 • Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene lekcije i iskustva iz regiona »

  Održana međunarodna konferencija «Uloga i značaj medija u procesu EU integracija - naučene...

 • Promovisan projekat

  Promovisan projekat "Rastimo zajedno 3 – Informacije o EU kroz popularne internet portale"

 • Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

  Ambasador Drobnič gost drugog Evropskog kafea

 • Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

  Najava: Prezentacija projekta: Rastemo zajedno 3 - Informacije o EU kroz popularne internet portale

Linkovi

 

Institucije EU

 1. Evropski parlament – http://www.europarl.europa.eu/
 2. Evropski savjet – http://ec.europa.eu/archives/european-council/index_en.htm
 3. Evropska komisija – http://ec.europa.eu/
 4. Sud pravde Evropske Unije – http://curia.europa.eu/
 5. Evropski revizorski sud – http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page
 6. Evropski ekonomski I socijalni komitet – http://www.eesc.europa.eu/
 7. Komitet regiona – http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html
 8. Evropska centralna banka – http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
 9. Evropska invensticiona banka – http://www.eib.europa.eu/
 10. Evropski investicioni fond – http://www.eif.org/
 11. Evropski ombudsman – http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

EU i Crna Gora

 1. Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori – http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=1
 2. Ministarstvo vanjskih poslova I evropskih integracija – http://www.mip.gov.me/
 3. Fondovi Evropske Unije – http://eufondovi.eu/
 4. Savjeti Crnoj Gori u procesu evropskih integracija- http://www.openmontenegro.eu/

Politike EU

Rubrika Politike EU donosi pregled najznačajnijih službenih izvora informacija o sektorskim aktivnostima Unije

 1. Poljoprivreda, ribarstvo i hrana -http://ec.europa.eu/policies/agriculture_fisheries_food_en.htm
 2. Trgovina – http://ec.europa.eu/policies/business_en.htm
 3. Klimatske radnje – http://ec.europa.eu/policies/climate_action_en.htm
 4. Unakrsne politike – http://ec.europa.eu/policies/cross_cutting_policies_en.htm
 5. Kultura, obrazovanje i mladi – http://ec.europa.eu/policies/culture_education_youth_en.htm
 6. Ekonomija, finansije i porezi http://ec.europa.eu/policies/economy_finance_tax_en.htm
 7. Zaposlenje i socijalna pravda -http://ec.europa.eu/policies/employment_social_rights_en.htm
 8. Energetski i prirodni resursi – http://ec.europa.eu/policies/energy_natural_resources_en.htm
 9. Životna sredina i zaštita potrošača – http://ec.europa.eu/policies/environment_consumers_health_en.htm
 10. Spoljni odnosi i spoljni poslovi – http://ec.europa.eu/policies/external_relations_foreign_affairs_en.htm
 11. Pravosuđe i građanska prava – http://ec.europa.eu/policies/justice_citizens_rights_en.htm
 12. Regionalni i lokalni razvoj – http://ec.europa.eu/policies/regions_local_development_en.htm
 13. Nauka i tehnologija – http://ec.europa.eu/policies/science_technology_en.htm
 14. Saobraćaj i putovanje – http://ec.europa.eu/policies/transport_travel_en.htm

Obrazovanje u EU

 1. Obrazovanje u Evropskoj Uniji – http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
 2. Institut za evropske studije u Firenci – http://www.eui.eu/Home.aspx
 3. Erasmus Mondus stipendije – http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm
 4. Centar za proučavanje evropskih integracija, Bon – http://www.zei.uni-bonn.de/
 5. Čiving stipendije za Crnu Goru – http://www.britishcouncil.org/mn/montenegro-education-scholarships-chevening.htm

Ostalo

 1. Evropski portal – Zvanični sajt Evropske Unije – http://europa.eu
 2. Vodič za evropske integracije – http://www.entereurope.hr/
 3. Evropski pokret u Crnoj Gori – http://www.emim.org/
 4. Međunarodni evropski pokret – http://www.europeanmovement.eu/

Zanimljivosti

 1. Mladi u Evropskoj Uniji – http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
 2. Eurobarometar -http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Share

____Broj 114____

       cgo-cce-Evropski-puls-114-01

Prethodni brojevi